UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

TÄVLING & TRÄNING


Varje arrangör ansvarar för organisation och tillstånd för sina tävlingar eller andra arrangemang inom området.