UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

Hyrkart


Sedan 2013 är det Uppsala Gokart & Event AB "Rörken Gokart" som sköter hyrkartverksamheten vid Rörken.

Mer information om öppettider och bokning av tider etc. på www.rorkengokart.seKontaktman är Martin Hübinette,
tel 018- 24 18 00 och 0705-10 41 47