UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

KNIX


Trafiksäkerhetskurser med standardmotor-cyklar (Knix) sker på kartingbanan hela sommaren. Där kan man på ett säkert sätt och under ordnade former träna broms- och kurvteknik. Varje år fortbildas flera hundra motorcyklister på banan!

All fortbildning sker efter SMC:s (Sveriges Motorcyklister) riktlinjer.

Öppet för körning:
Varje måndag 18.00-22.00 under maj-augusti samt söndagar 10.00-14.00 under september.

Kontaktman för trafiksäkerhetskörning är Anders Hjelm, motorcykel@rorken.se

Övrig info finns på Östra Aros MCK samt SMC Uppsala läns hemsidor .

Banan används även ibland för ”avrostnings-kurser” för både Polisen och civila motorcyklister.

Trafikskäkerhetsrådet

Uppsala Motorsportunion blev 2009 medlem i Uppsala Trafiksäkerhetsråd (TSR). Rådet hanterar trafiksäkerhetsfrågor inom Kommunen.
 

 


Banskiss över kartingområdet